Sõbrapäeva karud

Mitu sõbrapäeva karu
järjekorras peavad aru,
kes teeks essana sul kalli –
nende rivist mul ei halli.
Järjekorrast ette trügin,
sõbralikult sind nüüd nügin.
Ole ikka sama musi,
sõbra kink nüüd lahti pusi!