Narrus

Ära räägi narrusest enne,

kui oled armastanud ise -

selles mängus katsund õnne,

kus ei taba pea ükski vise.

Korra kui seisad armsama ees,

tead hästi, mis nägu on totrus.

Samas nõuaks püstitamist tees:

suurimas totruses on vaprus!

Kõige veidramaks variandiks

see, kui haigus tabanud kahte,

siis kaks jäänd korrapealt sandiks,

kumbki kaotand vabadustahte.